alefestates@yahoo.com GSM 0886 609 441

Визия - Нашата фирма се стреми да предоставя качествени геодезически и геоинформационни услуги. Основна цел на инвестициите ни в технологии, know-how и квалификация на екипа ни е осигуряване на обслужване според най-високите стандарти в областта на геодезията и географските информационни системи.


Идейност - Ценим предприемчивите идеи, нестандартното мислене, простите и удобни за клиента технологични решения. Споделяме разбирането, че полагането на систематични и целенасочени усилия е пътя към успешни решения.


Поглед към бъдещето - Като разчитаме на нашите ценности и използваме най-модерните технологии, ние работим за да се превърнем в символ на високо качество в областта на геодезическите и геоинформационните услуги.

Нашшият екип - Фирмата разполага с трима човека, професионалисти, дипломирани в следните области: Геодезия, Информатика, Компютърни системи и технологии, Математика и информатика, Маркетинг, Оценки на недвижими имоти и др. Опитът, който притежава екипът, е едно от най-големите предимства на компанията ни на конкурентния пазар в България. Професионализмът и отговорността на екипа ни спомагат за надеждни и коректни партньорски отношения.

Снимки на геодезически дейности

Геодезия на терен

Извършваме всякакъв вид геодезическо заснемане